🔍
ENGLISH ▼
X

Taisyklės ir sąlygos milijonams kūrėjų | Naudojimo sąlygos

Žemiau rasite naujausias „Million Makers“ taisykles ir nuostatas („Naudojimo sąlygos“).

Atidžiai perskaitykite šias sąlygas. Prieiga prie „Million Makers“ produktų („Produktai“), „Million Makers“ paslaugų („Paslaugos“) ir „Million Makers“ svetainės https://MillionMakers.com/ („Svetainė“) ar bet kurio padomenio (-ių), įskaitant bet koks jo turinys priklauso nuo jūsų sutikimo su šiomis sąlygomis. Turite perskaityti, sutikti ir sutikti su visomis šiose Sąlygose pateiktomis sąlygomis. Kurdami paskyrą arba naudodamiesi mūsų svetaine ar produktais ar paslaugomis ar lankydamiesi jose, esate saistomi šių sąlygų ir nurodote, kad toliau sutinkate su šiomis sąlygomis.

Jūsų „Million Makers“ paskyra

  Jei susikuriate paskyrą svetainėje, esate atsakingi už savo paskyros saugumo palaikymą ir esate visiškai atsakingi už visą veiklą, atliekamą pagal paskyrą, ir visus kitus veiksmus, susijusius su paskyra. Jūs sutinkate pateikti ir palaikyti tikslią, aktualią ir išsamią informaciją, įskaitant savo kontaktinę informaciją apie pranešimus ir kitus mūsų pranešimus bei mokėjimo informaciją. Negalite naudoti melagingos ar klaidinančios informacijos, susijusios su savo sąskaita, arba prekiauti kitų vardais ar reputacija, o „Million Makers“ gali pakeisti ar pašalinti bet kokią informaciją, kuri, jos manymu, yra netinkama ar neteisėta, arba kitaip gali sukelti milijonų kūrėjų pretenzijas dėl trečiosios šalys. Jūs sutinkate, kad galime imtis veiksmų, kad patikrintume jūsų pateiktos informacijos tikslumą.

 

  Jūs esate atsakingas už pagrįstų veiksmų, kad išlaikytumėte savo vartotojo vardo ir slaptažodžio konfidencialumą, veiksmus. Apie neteisėtą jūsų informacijos, paskyros naudojimą ar kitus saugumo pažeidimus turite nedelsdami pranešti milijonams kūrėjų. „Million Makers“ nebus atsakinga už jokius jūsų veiksmus ar neveikimą, įskaitant bet kokią žalą, patirtą dėl tokių veiksmų ar neveikimo.

„MillionMakers“, produktų ir (arba) paslaugų vartotojų atsakomybė

  Jūsų prieiga prie „MillionMakers.com“ ir visas jūsų naudojimasis svetaine, produktais ir (arba) paslaugomis turi būti teisėtas ir turi atitikti visas sąlygas bei bet kokią kitą sutartį tarp jūsų ir „Million Makers“ ir (arba) „MM Solutions“. INC ir (arba) „Million Makers LLC“ ir (arba) „MM LLC“ ir (arba) „Million Makers Solutions INC“ ir (arba) MM LTD. ir (arba) „Million Makers LTD“.
  Kai naudojatės „MillionMakers.com“ svetaine, produktais ir (arba) paslaugomis ar naudojatės jomis, visada turite elgtis pilietiškai ir pagarbiai. Mes specialiai draudžiame bet kokią Svetainės, Produktų ir (arba) Paslaugų naudojimą ir Jūs sutinkate nenaudoti Svetainės bet kuriuo iš šių būdų:
 • Dalyvavimas elgesyje, kuris būtų nusikalstama veika, užtraukiantis civilinę atsakomybę ar kitaip pažeidžiantis bet kurį miesto, valstybės, nacionalinį ar tarptautinį įstatymą ar reglamentą, kuris neatitiktų priimto interneto protokolo.
 • Bendrauti, perduoti ar skelbti medžiagą, saugomą autorių teisių ar kitaip priklausančią trečiajai šaliai, nebent esate autorių teisių savininkas arba neturite savininko leidimo ją paskelbti.
 • Komunikuoti, perduoti ar skelbti medžiagą, atskleidžiančią komercines paslaptis, nebent jūs jas turite ar neturite savininko leidimo.
 • Informacijos, pažeidžiančios bet kokią kitą intelektinės nuosavybės, privatumo ar viešumo teisę, perdavimas ar siuntimas.
 • Bandymas bet kokiu būdu kištis į Svetainę, mūsų tinklus ar tinklo saugumą, arba bandymas naudoti mūsų Svetainę, norint gauti neteisėtą prieigą prie bet kurios kitos kompiuterinės sistemos.
 • Prieiga prie jums neskirtų duomenų arba prisijungimas prie serverio ar paskyros, prie kurios neturite teisės naudotis.
 • Bandymas ištirti, nuskaityti ar išbandyti sistemos ar tinklo pažeidžiamumą arba pažeisti saugumo ar autentifikavimo priemones be tinkamo leidimo (arba pavyko tokiu bandymu)
 • Mėginimas kištis ar kištis į Svetainės, Produktų ir (arba) Paslaugų veikimą ar Paslaugų teikimą kitiems Svetainės, mūsų prieglobos paslaugų teikėjo ar mūsų tinklo vartotojams, be apribojimų pateikiant virusą į svetainę, perkraunant, „užliejant“, „bombarduojant paštą“ ar „sugadinant“ svetainę.

Be to, jei valdote paskyrą, prisidedate prie paskyros, skelbiate medžiagą svetainėje, skelbiate nuorodas svetainėje ar kitaip pateikiate medžiagą prieinamos per svetainę (bet kokia tokia medžiaga, „turinys“), jūs esate vienintelis atsakingas už turinio žalą ir žalą. Taip yra nepriklausomai nuo to, ar nagrinėjamas turinys yra tekstas, grafika, garso byla ar kompiuterio programinė įranga. Pateikdami Turinį prieinamą, jūs patvirtinate ir garantuojate, kad:

 • Turinio atsisiuntimas, kopijavimas ir naudojimas nepažeis trečiųjų šalių nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises, patentus, prekių ženklus ar komercines paslaptis.
 • jei jūsų darbdavys turi teises į jūsų sukurtą intelektinę nuosavybę, jūs arba (i) gavote raštišką darbdavio leidimą paskelbti ar pateikti turinį, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokia programine įranga, arba (ii) iš savo darbdavio gavote rašytinį atsisakymą dėl visų teisių į Turinį ar į jį.
 • jūs visiškai laikėtės bet kokių su turiniu susijusių trečiųjų šalių licencijų ir atlikote visus reikalingus veiksmus, kad sėkmingai perduotumėte galutiniams vartotojams visas reikalaujamas sąlygas.
 • turinyje nėra jokių virusų, kirminų, kenkėjiškų programų, Trojos arklių ar kito kenksmingo ar žalingo turinio.
 • turinys nėra šlamštas ir jame nėra neetiško ar nepageidaujamo komercinio turinio, skirto pritraukti srautą į trečiųjų šalių svetaines ar pagerinti trečiųjų šalių svetainių paieškos sistemų reitingą, arba toliau skatinti neetiškus ar neteisėtus veiksmus (pvz., sukčiavimą) ar klaidinti gavėjus, medžiagos šaltinį (pvz., sukčiavimą).
 • turinys nėra nepadorus, šmeižikiškas, neapykantos keliantis, rasiniu ar etniniu požiūriu nepriimtinas ir nepažeidžia jokios trečiosios šalies privatumo ar viešumo teisių.

Jei ištrinsite Turinį, „Million Makers“ imsis pagrįstų pastangų, kad pašalintų jį iš svetainės ir mūsų serverių, tačiau jūs pripažįstate, kad talpyklos talpyklos ar nuorodos į Turinį negali būti nedelsiant prieinamos visuomenei.

Jūs esate atsakingas už atsargumo priemonių taikymą, jei reikia, kad apsaugotumėte save ir savo kompiuterines sistemas nuo virusų, kirminų, Trojos arklių ir kito žalingo ar žalingo turinio. „Million Makers“ imasi pagrįstų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta kenksmingo turinio perdavimo iš savo technologinių sistemų į jūsų technologines sistemas.

„Million Makers“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą ar žalą, atsiradusią dėl jūsų prieigos prie svetainės, produktų ir (arba) paslaugų ar prieigos prie ne „Million Makers“ svetainių ar jų naudojimo.

„Million Makers“ turi teisę (nors ir neprivalo) (i) atsisakyti arba pašalinti bet kokį Turinį, kuris, „Million Makers“ komandos pagrįstomis nuomonėmis, pažeidžia bet kokią „Million Makers“ politiką arba yra bet kokiu būdu žalingas ar nepageidaujamas, arba (ii) nutraukia ar paneigia prieiga prie Svetainės, Produktų ir (arba) Paslaugų ir naudojimasis bet kuriuo asmeniu dėl bet kokios priežasties, „Million Makers“ nuožiūra.

Mokesčiai ir išmokos

Pirkdami produktus ir (arba) paslaugas sutinkate sumokėti „Million Makers“ ir (arba) „MM Solutions INC“ ir (arba) „Million Makers LLC“ ir (arba) „MM LLC“ ir (arba) „Million Makers Solutions INC“ ir (arba) „MM LTD“. ir (arba) „Million Makers LTD“. pradiniai mokesčiai / mokesčiai ir metiniai prenumeratos mokesčiai, nurodyti tokiam produktui ar paslaugai Mokėjimai bus mokami nuo pirmos dienos, kai prisiregistruosite įsigyti Produkto ir (arba) Paslaugų, ir bus padengti mėnesio, ketvirčio, ​​pusės metų ar metų laikotarpiui, kaip nurodyta prisiregistruojant ir sumokėjus už atnaujinimo mokesčius.

Svetainės, produktų ir (arba) paslaugų konfigūracijos ir kainos gali būti keičiamos bet kuriuo metu, o „Million Makers“ visada turi teisę keisti konfigūracijas, mokesčius, kainas ir kainas, jei jokie kainos pakeitimai nebus taikomi per prenumeratos terminą ir įsigalios tik po to, kai „Million Makers“ ir jūs sutarsite dėl prenumeratos termino pratęsimo, atnaujinimo ar atnaujinimo. Jūs sutinkate su bet kokiais tokiais pakeitimais, jei per tris (3) darbo dienas nuo „Million Makers“ pranešimo gavimo ar sąskaitos faktūros, kurioje nurodomas arba paskelbiamas mokesčio ir (arba) kainos pakeitimas, raštu neprieštaraujate „Million Makers“. Į visas kainas neįskaičiuoti mokesčiai, rinkliavos, rinkliavos ar rinkliavos ar kiti panašūs mokesčiai, kuriuos bet kuri mokesčių institucija nustatė milijonams gamintojams ar sau (išskyrus mokesčius, taikomus milijonų gamintojų pajamoms), susijusius su jūsų užsakymu. „Million Makers“ pateikėte tinkamą perpardavimo arba atleidimo nuo sertifikato pristatymo vietai, kuri yra vieta, kurioje naudojami ar atliekami Produktai ir (arba) Paslaugos. Įstatymo pakeitimų atveju, kai imamas mokestis, kuris yra arba tampa nebeatgaunamas, dėl to padidės milijonų gamintojų produktų ir (arba) paslaugų pristatymo išlaidos, o tai reiškia, kad milijonai gamintojų turi teisę padidinti savo kainas atitinkamai ir atgaline data.

Trečiosios šalies turinio, programinės įrangos, programų, paslaugų ir medžiagos naudojimas

„Million Makers“ neperžiūrėjo ir negali peržiūrėti visos svetainėje paskelbtos medžiagos, įskaitant kompiuterio programinę įrangą, todėl negali būti atsakingos už tos medžiagos turinį, naudojimą ar poveikį. Tvarkydamas svetainę, „Million Makers“ nereiškia ir nereiškia, kad pritaria ten paskelbtai medžiagai arba mano, kad tokia medžiaga yra tiksli, naudinga ar nekenkianti. Svetainėje gali būti įžeidžiančio, nepadoraus ar kitaip nepriimtino turinio, taip pat turinio, kuriame yra techninių netikslumų, spausdinimo klaidų ir kitų klaidų. Svetainėje taip pat gali būti medžiagos, kuri pažeidžia trečiųjų šalių privatumo ar viešumo teises arba intelektinės nuosavybės ir kitas nuosavybės teises, arba kurios atsisiuntimui, kopijavimui ar naudojimui taikomos papildomos sąlygos, nurodytos ar nepateiktos. „Million Makers“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą ir (arba) žalą, atsirandančią dėl kitų šalių įrašų naudojimo ar atsisiuntimo svetainėje.

Turinys, paskelbtas kitose svetainėse

Mes neperžiūrėjome ir negalime peržiūrėti visos medžiagos, įskaitant kompiuterio programinę įrangą, pateiktą per svetaines ir tinklalapius, į kuriuos nukreipia „MillionMakers.com“, ir nuorodą į „MillionMakers.com“. „Million Makers“ nekontroliuoja tų ne „Million Makers“ svetainių ir tinklalapių ir nėra atsakinga už jų turinį ar naudojimą. Susiejęs svetainę ar tinklalapį, kuriame nėra „Million Makers“, „Million Makers“ nereiškia ir nereiškia, kad jis palaiko tokią svetainę ar tinklalapį.

Autorinių teisių pažeidimas

„Million Makers“ reikalauja, kad kiti gerbtų jos intelektinės nuosavybės teises, todėl gerbia kitų intelektinės nuosavybės teises. Jei manote, kad svetainėje esanti ar su ja susieta medžiaga pažeidžia jūsų autorių teises, raginame apie tai pranešti „Million Makers“ adresu info@millionmakers.com. „Million Makers“, kaip galės, atsakys į visus tokius pranešimus, įskaitant reikalingus ar tinkamus, pašalindamas pažeidžiančią medžiagą arba išjungdamas visas nuorodas į pažeidžiančią medžiagą. Norėdami atkreipti mūsų dėmesį į pažeidžiančią medžiagą, prašome el. Paštu atsiųsti mūsų DMCA agentui šią informaciją:

a) asmens, įgalioto veikti autorių teisių saugomo kūrinio savininko vardu, elektroninis arba fizinis parašas;

b) autorių teisių saugomo darbo identifikavimas ir tariamai autorių teises pažeidžiančio darbo vieta interneto svetainėje;

c) rašytinis pareiškimas, kad jūs sąžiningai tikite, kad ginčijamas naudojimas nėra patvirtintas savininko, jo atstovo ar įstatymų;

d) jūsų vardas ir kontaktinė informacija, įskaitant telefono numerį ir el. pašto adresą; ir

(e) jūsų pareiškimas, kad aukščiau pateikta jūsų pranešime pateikta informacija yra tiksli ir, baudžiant už melagingą melagingą liudijimą, kad jūs esate autorių teisių savininkas arba esate įgaliotas veikti autorių teisių savininko vardu.

Mūsų DMCA agento kontaktinė informacija apie pranešimus apie pretenzijas dėl JAV autorių teisių pažeidimo yra: „MM Solutions Inc.“, el. Paštas: info@millionmakers.com.

Jei vartotojas gali pažeisti arba pakartotinai pažeidžia milijonų kūrėjų ar kitų autorių teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, milijonai kūrėjai gali savo nuožiūra nutraukti arba uždrausti prieigą prie svetainės, produktų ir (arba) jų naudojimą. Paslaugos. Tokio nutraukimo atveju „Million Makers“ neprivalės grąžinti bet kokių sumų, anksčiau sumokėtų „Million Makers“, bet kuriam asmeniui už tokį nutraukimą.

Prekių ženklai

„Million Makers“, „Million Makers“ logotipas ir visi kiti prekių ženklai, paslaugų ženklai, grafika ir logotipai, naudojami kartu su svetaine, produktais ir paslaugomis, yra „Million Makers“ arba „Million Makers“ licencijos davėjų prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai. Kiti prekių ženklai, paslaugų ženklai, grafika ir logotipai, naudojami kartu su svetaine, produktais ir paslaugomis, gali būti kitų trečiųjų šalių prekių ženklai, tokiu atveju tokia licencija yra išimtinė mūsų nauda ir naudojimas, jei nenurodyta kitaip, arba gali būti jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Naudodamiesi svetaine nesuteikiate teisės ar licencijos atgaminti ar kitaip naudoti „Million Makers“ ar trečiųjų šalių prekių ženklų. Be to, jūs nesuteikiate teisės ar licencijos atgaminti ar kitaip naudoti savo prekių ženklų, paslaugų ženklų, grafinių elementų ir (arba) logotipų, nebent tai aiškiai nurodėte jūs.

Nutraukimas

Galite bet kada nutraukti savo sutartį ir uždaryti savo sąskaitą „Million Makers“, įsigalioję paskutinę prenumeratos termino dieną, siųsdami el. Laišką adresu info@MillionMakers.com. „Million Makers“ gali bet kada nutraukti santykius su jumis arba nutraukti arba sustabdyti prieigą prie svetainės, produktų ir (arba) paslaugų, įskaitant bet kokios programinės įrangos naudojimą,

 • jei pažeidžiate šias sąlygas ir (arba) bet kurią kitą sutartį su „Million Makers“;
 • jei „Million Makers“ pagrįstai įtaria, kad naudojatės svetaine, produktais ir (arba) paslaugomis pažeidžiant įstatymus ar pažeidžiant trečiųjų šalių teises;
 • jei „Million Makers“ pagrįstai įtaria, kad bandote nesąžiningai išnaudoti arba netinkamai naudoti „Million Makers“ politiką;
 • jei „Million Makers“ pagrįstai įtaria, kad jūs nesąžiningai naudojatės svetaine, produktais ir (arba) paslaugomis arba kad trečiosios šalys nesąžiningai naudojasi jums pateiktais produktais ar paslaugomis;
 • jei nesumokėsite jokių sumų, priklausančių „Million Makers“;
 • jūs pažeidžiate bet kurį taikomą įstatymą ar reglamentą. Nutraukus „Million Makers“ sąskaitą dėl aukščiau nurodytų priežasčių, mokesčiai nebus grąžinami ir jums bus uždrausta prieiga prie svetainės, produktų ir (arba) paslaugų, įskaitant visus jos duomenis.

„Million Makers“ gali nutraukti bet kokią sutartį ir prieigą prie jūsų paskyros, jei paslaugos ar jų dalis nebėra teisėtai prieinamos jūsų jurisdikcijoje arba nebėra komerciškai perspektyvios.

Jei manote, kad „Million Makers“ neatliko arba paslaugos yra netinkamos, turite apie tai raštu pranešti „Million Makers“ ir per trisdešimt (30) dienų leisti milijonams gamintojams pašalinti trūkumą. Jei „Million Makers“ pašalins defektą per šį gydymo laikotarpį, „Million Makers“ neprisiims įsipareigojimų nevykdymo ir negali būti laikoma atsakinga už žalą ir (arba) nuostolius, susijusius su tokiu įsipareigojimų nevykdymu. Jei „Million Makers“ neištaisė defekto per šį gydymo laikotarpį, galite nedelsdami nutraukti abonementą, apie tai raštu pranešdami „Million Makers“.

Turinio, produktų ir paslaugų pakeitimai

Tinklalapio konfigūracijos ir specifikacijos, įskaitant, be apribojimų, visą turimą turinį, Produktus ir Paslaugas, gali būti keičiamos ir (arba) atnaujinamos retkarčiais, tik milijonų kūrėjų nuožiūra. Jus sieja visi tokie pakeitimai ar atnaujinimai, nebent tokie pakeitimai reikšmingai sumažina svetainės, produktų ir (arba) paslaugų funkcionalumą ir vertę.

Milijonų gamintojų, jų tiekėjų ir licencijos davėjų garantijų apribojimas

„Million Makers“ garantuoja „Million Makers“ mokamų produktų ir (arba) paslaugų klientams, su sąlyga, kad tokie klientai sumokėjo visus mokėtinus mokesčius ir kitaip nevykdo jokių įsipareigojimų „Million Makers“ atžvilgiu, kad produktai ir (arba) paslaugos būtų prieinami („uptime“). devyniasdešimt aštuoni procentai (98%) per mėnesį. Jei dėl vien tik „Million Makers“ priskirtinos priežasties neveikia neveikimo laikas, „Million Makers“ neprivalo mokėti jokių „atlygintų nuostolių“, Produktai ir (arba) Paslaugos nėra prieinamos pažeidžiant veikimo laiką. Jūs sutinkate, kad būtų sunku nustatyti žalos dydį, kurį patirsite, jei nebus laikomasi darbo laiko. Jūs taip pat sutinkate, kad aukščiau nurodytas kompensavimo grafikas nesukels jokios kompensuojamos žalos, atsirandančios dėl bet kokio tikėtino nuostolio ir faktinio jūsų nuostolio dydžio. Tačiau, jei Produktai ir (arba) Paslaugos nėra prieinamos dėl priežasčių, priskirtinų tik milijonams kūrėjų, penkias (5) dienas ar ilgiau, galite nedelsdami nutraukti savo sutartį raštu ir paprašyti grąžinti mokesčius, kuriuos sumokėjote dėl neprieinamų produktų ir (arba) paslaugų, proporcingai likusiam nepanaudotam jūsų sutarties terminui.

„Million Makers“ ir jo licencijos davėjai nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl svetainės, produktų ir paslaugų ar bet kurios susijusios svetainės ar jos turinio, įskaitant joje esantį turinį, informaciją ir medžiagą arba turinio tikslumą, išsamumą ar savalaikiškumą. , informacija ir medžiaga. Mes taip pat negarantuojame ir neatstovaujame, kad jūsų prieiga prie svetainės, produktų ir (arba) paslaugų ar bet kurios susijusios svetainės ar jos naudojimas bus nenutrūkstamas ar be klaidų ar praleidimų, kad defektai bus ištaisyti ar kad svetainė, produktai ir (arba) Paslaugose ar bet kurioje susijusioje svetainėje nėra kompiuterinių virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir neatsakome už jokią žalą ar virusus, kurie gali užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą ar kitą turtą dėl to, kad naudojatės Produktais ar Paslaugomis, arba dėl jūsų prieigos prie, naudojimosi jomis ar jų naršymo. Arba bet kokio turinio atsisiuntimas ar įkėlimas iš svetainės ar į ją. Jei esate nepatenkintas svetaine, jūsų vienintelė priemonė yra nutraukti svetainės naudojimą.

Jokie patarimai, rezultatai ar informacija, žodžiu ar raštu, kurią jūs gavote iš „Million Makers“, arba per internetinę svetainę, nesukuria jokios garantijos, aiškiai nepateiktos čia. „Million Makers“ nebūtinai pritaria, palaiko, sankcionuoja, skatina ar sutinka su bet kokiu turiniu ar bet kokiu vartotojo turiniu, ar su bet kokia jame išreikšta ar numanoma nuomone, rekomendacija, turiniu, nuoroda, duomenimis ar patarimais, o „Million Makers“ aiškiai atsisako bet kokios atsakomybės ryšys su vartotojo turiniu ir bet kokiu kitu turiniu, medžiaga ar informacija, prieinama Svetainėje, per Produktus ir (arba) Paslaugas, kurias sukūrė ar pateikė vartotojai ar kitos trečiosios šalys.

Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriose jurisdikcijose gali būti neleidžiama atmesti numanomų garantijų, todėl kai kurie iš aukščiau nurodytų išimčių gali būti netaikomi jums. Patikrinkite savo vietinius įstatymus, ar nėra jokių apribojimų, susijusių su numanomų garantijų neįtraukimu.

Milijonų gamintojų, jų tiekėjų ir licencijos davėjų atsakomybės apribojimas

Jokia šalis, jos dukterinės ir dukterinės įmonės, jų atitinkami direktoriai, pareigūnai, darbuotojai ar atstovai ir kiti atstovai nėra atsakingi už bet kokią netiesioginę, pasekminę, atsitiktinę, specialią ar baudžiamąją žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, negautą pelną ir verslo nutraukimas tiek sutartyje, tiek deliktiniame susitarime, įskaitant aplaidumą, bet kokiu būdu atsirandantis dėl Svetainės, Produktų, Paslaugų ir (arba) jų turinio ar bet kurios hipersaitinės svetainės naudojimo, net jei tokiai šaliai aiškiai pranešama apie galimybę tokios žalos atlyginimo. Išskyrus žalą, susijusią su teisiškai įrodytais ar pripažintais intelektinės nuosavybės pažeidimais, kuriuos sukėlė Produktai ir (arba) Paslaugos, kurias pristatė šalis be trečiosios šalies turinio, jokiu būdu šalies atsakomybė neviršija bendros sumos, kurias Milijonai Gamintojai iš jūsų gavo per dvylikos (12) mėnesių laikotarpis prieš pat žalos atsiradimo datą.

Jūsų pareiškimai ir garantijos

Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad naudodamiesi svetaine, produktais ir (arba) paslaugomis vadovausitės bet kokia sutartimi tarp jūsų ir „Million Makers“, „Million Makers“. Privatumo Politika, šias Sąlygas ir visus galiojančius įstatymus bei kitus teisės aktus, įskaitant, be apribojimų, bet kokius jūsų šalies, valstijos, miesto ar kitos vyriausybės srities įstatymus ar kitus teisės aktus, susijusius su elgesiu internete ir priimtinu turiniu, įskaitant visus taikomus įstatymus dėl techninės įrangos perdavimo duomenys, eksportuoti iš šalies, kurioje gyvenate, ir laikantis bet kurios kitos taikomos politikos ar sąlygų.

Žalos atlyginimas

Laikydamosi čia nustatytų apribojimų, Šalys susitaria ginti, atlyginti žalą ir laikyti vienas kitą žalingu, įskaitant jos dukterines ir dukterines įmones, jų atitinkamus direktorius, pareigūnus, darbuotojus ar atstovus ir kitus atstovus nuo ir nuo visų pretenzijų, nuostolių, žala, įsipareigojimai ir išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant pagrįstais advokatų honorarais ir teismo išlaidomis), atsirandantys dėl, susijusių ar susijusių su:

 • - esminis šių sąlygų ar bet kurio Šalių susitarimo pažeidimas, arba
 • bet kokie teiginiai, kad bet kokia informacija ar medžiaga (įskaitant bet kokį Turinį) pažeidžia bet kokių trečiųjų šalių teises.

Jūs suprantate ir sutinkate, kad naudodamiesi Produktais ir (arba) Paslaugomis esate tik pats atsakingas už bet kokius duomenis, įskaitant asmens identifikavimo informaciją, surinktą ar apdorotą per mūsų Produktus ir (arba) Paslaugas. Jūs be jokių apribojimų ginsite, atlyginsite žalą ir laikysite „Million Makers“ nekenksmingus už visas žalas, susijusias su (tariamais) bet kokių privatumo įstatymų pažeidimais, naudojant jūsų paskyroje esančius Produktus ir (arba) Paslaugas.

įvairus

Kiekviena šalis apsidraudžia tinkamu draudimu, kad padengtų savo riziką, įskaitant, bet neapsiribojant, bendrosios ir (arba) atsakomybės už gaminį draudimą. Kalbant apie duomenų saugumą, konfidencialumą ir vientisumą, kiekviena šalis yra atsakinga už tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti duomenis, tvarkomus jų pačių sistemose ir trečiųjų šalių sistemose, kurias naudoja dalyvaujanti šalis, palaikymą.

„Million Makers“ nebus atsakinga už bet kokį savo įsipareigojimų jums vėlavimą ar nevykdymą, kurį sukėlė įvykiai, kurių ji negali tinkamai kontroliuoti.

„Million Makers“ nedelsdamas raštu praneš jums apie vėlavimo ar sustabdymo priežastis (ir tikėtiną trukmę) ir imsis visų pagrįstų veiksmų, kad įveiktų vėlavimą ar sustabdymą.

Arbitražo kalba yra anglų. Bet kurį sprendimą, sprendimą ar susitarimą, priimtą pagal tokį arbitražą, gali priimti bet kuri šalis, kad bet kuris kompetentingos jurisdikcijos teismas nurodytų vykdyti sprendimą.

Jei kuri nors šių Sąlygų dalis bus laikoma negaliojančia ar neįgyvendinama, bus aiškinama, kad ši dalis atspindi Šalių pirminį ketinimą, o likusios dalys išliks visos galios. Bet kuriai šaliai atsisakius bet kokio šių Sąlygų termino ar sąlygos ar bet kokio jų pažeidimo, neatsisakys tokio termino ar sąlygos ar bet kokio vėlesnio jų pažeidimo. Savo teises pagal šias Sąlygas galite perduoti tik bet kuriai šaliai, kuri raštu sutinka ir sutinka laikytis šių sąlygų. „Million Makers“ gali perleisti savo teises pagal šias Sąlygas savo nuožiūra. Šios sąlygos bus privalomos ir bus naudingos šalims, jų teisių perėmėjams ir leidžiamiems perėmėjams. Jūs sutinkate, kad tarp jūsų ir mūsų nėra jokios bendros įmonės, partnerystės, užimtumo ar agentūros santykių dėl sąlygų ar jūsų naudojimosi svetaine, produktais ir (arba) paslaugomis.

Ypatinga pastaba apie vaikus

Svetainė nėra sukurta ar skirta naudoti vaikams iki 16 metų, o mūsų produktų ir paslaugų negali pirkti vaikai iki 16 metų. Mes tyčia nerenkame asmeninės informacijos iš lankytojų, kurie yra jaunesni nei 16 metų Jei esate jaunesnis nei 16 metų, jums neleidžiama pateikti mums jokios asmeninės informacijos. Jei esate jaunesnis nei 16 metų, svetainę turėtumėte naudoti tik gavę tėvų ar globėjų sutikimą.

 

Pastaba * Kaip politika, mes nebendriname ir neparduodame savo klientų duomenų jokioms trečiosioms šalims, kol ir jei pasirinktos paslaugos nebus apdorotos per mūsų partnerius, asocijuotus asmenis, paslaugų teikėjus. Pagal privatumo politiką jūsų duomenys yra griežtai konfidencialūs.